• Facebook
 • Twitter
 • RSS

Prostovoljno gasilsko društvo Kramarovci

O društvu
Zgodovina
Dogodki
Galerija
Kontakt
 • Smo manjše društvo, saj tudi vas Kramarovci ni velika. 
  Mejimo na sosednjo Avstrijo.
  Ustanovitev društva sega v leto 1936, uradno potrjeno pa je bilo leta 1937 zaradi neurejenih formalnosti.
  Med leti 1941 in 1945 je bila naša vas okupirana in je spadala pod nemški rajh.
  Društvo je v pravem smislu besede zaživelo šele po osvoboditvi.
  Danes smo solidno opremljeni in vedno pripravljeni pomagati. 

   

 • PGD KRAMAROVCI 1937

  Upokojeni učitelj Adolf Kallat, ki je že davnega leta 1895 bil iniciator ustanovitve gasilskega društva Fikšinci. V Kramarovcih, kjer je živel, je prav tako bil pobudnik, da se tudi v tem kraju ustanovi gasilsko društvo. Ko so bile priprave končane, je bil sklican ustanovni občni zbor. Zbor je bil 29. maja 1936 leta v osnovni šoli Kramarovci.

  Na zboru so bili navzoči naslednji člani:

  Kallat Adolf, Schreiner Andrej, Buchmann Janez, Knausz Franc, Buchmann Franc, Lang Michael, Kanusz Janez, Buchmann Karel, Koller Josip, Štesl Avgust, Maitz Fritz, Buchmann Josip, Koller Josip, Gomboc Andrej, Kodada Leopold, Wolf Julius, Schadl Gottfried, Lang Franc, Kodada Franc, Kampl Fritz, Gomboc Franc in Buchmann Mirko.

  Zbor je vodil Adolf Kallat, ki je navzoče seznanil z Zakonom o organizaciji gasilstva iz leta 1933 in o dolžnostih gasilcev. Nato je zbor izvolil naslednje vodstvo:

  predsednik Schreiner Andrej
  poveljnik Buchmann Janez
  namestnik Knausz Franc
  tajnik Buchmann Franc
  namestnik Lang Michael
  blagajnik Knausz Janez
  vodja oddelka Buchmann Karel
  orodjar Štesl Avgust
  trubač Buchmann Mirko

  Nadzorni odbor:

  predsednik Maitz Gottfried
  zapisnikar Buchmann Josip
  in člani Gomboc Franc, Gomboc Andrej in Kodada Leopold

  Zaradi neurejenih formalnosti je društvo bilo uradno potrjeno šele leta 1937 in od takrat se šteje leto ustanovitve.

  Ob ustanovitvi je društvo prejelo od krajevnega župana dvokolno ročno brizgalno, 12 tlačnih cevi, 2 ročnika in 3 sesalne cevi. Brizgalna je bila izdelana leta 1895 znamke Franz Walser Budimpešta.

  Za orodje ni bilo primerne hrambe, zato se je društvo že naslednje leto 1938 odločilo za gradno doma z manjšim stolpom, ki je bil tudi tega leta svečano predan in blagoslovljen. Dom je blagoslovil župnik od Sv. Jurija g. Jože Čarič 04. septembra 1938. Društvo je takrat štelo 18 članov.

  Do II. svetovne vojne je društvo bilo uspešno tako pri požarnih akcijah, kot tudi na vajah, ki jih je prirejala mursko soboška župa.

  Med okupacijo je kraj Kramarovci pripadal nemškemu rajhu. Društvo se je preimenovalo v Freiwiligefeuerwehr Szinnersdorf. Med okupacijo se društvo ni razvijalo, ker je bila večina članov mobilizirana, namesto njih pa so morali delovati obvezni gasilci. Leta 1942 so dobili motorno brizgalno Rosenbauer s prikolico.
  Po osvoboditvi leta 1945 je nemško govoreče prebivalstvo bilo izseljeno in se je društvo ponovno organiziralo šele koncem leta 1946 skupaj s krajem Fikšinci, ko so se v obeh krajih naselili priseljenci iz predelov Slovenije. Društvo je štelo 35 aktivnih članov.

  Glavni organizatorji skupnega društva so bili: Franc Zagorc, Stanko Krnc, Ludvik Sočič, Peurača Žarko, vsi iz Kramarovec in Janez Unger, Bogomir Kampel, Jurij Šadl in Janez Gomboc iz Fikšinec. Združeno društvo je štelo 35 članov. Delovali so do leta 1951, ko so se na zboru razšli. Nadaljevanje dela ločeno je na začetku bilo težko, saj je primanjkovalo članstva in tudi vodilnega kadra. Prvi izšolani gasilski podčastnik je bil Jože Zagorc, ki je v naslednjih desetletjih vodil članstvo.

  2. julija 1972 je društvo razvilo društveni prapor.

  V letih 1956 do 1974 sta društvo vodila Špilak Štefan - predsednik in Jože Zagorc st. - poveljnik, ki je bil kasneje v letih 1975 do 1982 predsednik društva. Naslednje leto je društvu predsedoval Horvat Karel, leta 1984 pa je krmilo prevzel Zagorc Jože ml., ki je vodil društvo do leta 1998. Sedaj vodi društvo Marič Avgust. Operativno enoto so vodili od leta 1956 do 1974 Jože Zagorc st., od 1977 do 1983 je poveljeval Čurman Franc, leta 1984 pa je prevzel poveljniško funkcijo Šadl Jožko in jo opravljal do leta 1998.

  Skrb za dopolnitev tehnične opreme je bila stalno prisotna, društvo si je pomagalo z raznimi nabiralnimi akcijami (prostovoljnimi prispevki) in tako zapolnjevalo najnujnejše.
  V letu 1978 so uspeli nabaviti novo motorno brizgalno Ziegler 800 lit/min.
  Do leta 1983 so uporabljali za prevoz traktorsko vleko. V tem letu so nabavili novo terensko vozilo UAZ.
  V tem času so prizidali manjšo dvorano in se lotili prenove celotnega gasilskega doma.

  Posebno skrb o vseh dogodkih v društvu skrbno vodi od leta 1978 pa do sedaj izvoljeni tajnik Jože Šadl, obenem pa zasledimo njegova prizadevanja pri organiziranju pomembnih prireditev v društvu in vključevanju novih članov v tem majhnem kraju.

  12. julija 1987 je društvo praznovalo 50 letnico delovanja.

  Gasilsko društvo Kramarovci je bilo uradno registrirano kot PGD Kramarovci - Ocinje, to pa zaradi tega, ker sta oba kraja med seboj tesno povezana.

  V letu 1994 društvo prvič oganizira praznovanje svetega Florijana. Praznovanje je tradicionalno vsako leto. Spodnja fotografija je iz leta 2008.

  V Ocinju je bilo društvo uradno ustanovljeno že leta 1900 in takrat vpisano v register društev pri notranjem ministrstvu v Budimpešti kot Onkentes Tuzolto Egylet Gedoudvar pod tek. št. 28. Pravila društva, ki so bila sprejeta na ustanovnem zboru 28. avgusta 1900 pa sta podpisala Koller Alajos predsednik in Buček Mihael nadpoveljnik. Kje so bili vzroki, da je društvo 1919 ugasnilo ni znano, verjetno pa zaradi pomanjkanja članstva, ki je v tem predelu bilo vedno vprašljivo.

  S sedanjo organizacijo PGD Kramarovci obvladuje celotno območje obeh vasi.

  Društvo danes šteje 26 članov, od tega je 15 operativcev ( 2 GČ, 2 NGČ ).

   

 • Prireditve

  Tekmovanja

  Novice

 • PGD KRAMAROVCI
  Kramarovci 14a
  9262 Rogašovci

  Matična številka: 5238021
  ID za DDV: 78125227
  TRR: IBAN SI56 6100 0000 9709 950 (Delavska hranilnica d.d., Ljubljana)

  Janez Zagorc, predsednik društva
  tel.: 041 604 962

  Sandi HORVAT, poveljnik društva
  tel.: 031 470 281

Gasilska zveza Rogašovci