• Facebook
 • Twitter
 • RSS

Prostovoljno gasilsko društvo Nuskova

O društvu
Zgodovina
Dogodki
Galerija
Kontakt
 • Prostovoljno gasilsko društvo Nuskova

  Prostovoljno gasilsko društvo Nuskova je bilo ustanovljeno 1925. Vaško- gasilski dom predstavlja središče vasi, saj se v njem odvijajo različni dogodki in smo nanj zelo ponosni. V njem so gostinski lokal, trgovina s čevlji in poslovalnica zavarovalnice. Tu se srečujejo članice Društva podeželskih žena Občine Rogašovci, ki imajo v domu sedež.
  Gasilci smo v veliko pomoč vaščanom in jim vedno priskočimo na pomoč. S humanitarnimi akcijami pomagamo vsem pomoči potrebnim.

 • PGD NUSKOVA 1925

  Na ustanovitev gasilskega društva Nuskova je vplivalo ustanavljanje gasilskih društev v neposredno okolici prav tako pa tudi splošna potreba po organiziranem delu na požarišču.

  Do leta 1925 v ledavski dolini ni bilo organizirane društva in tudi to je eden izmed pomembnih vzrokov, da se je tamkajšnji trgovec in gostilničar Štefan Mekiš odločil za ustanovitev. Njemu je bil v veliko pomoč tudi Mihael Buchmann tamkajšnji znani kmetovalec.

  12. avgusta leta 1925 je bil sklican ustanovni občni zbor v prostorih pobudnika za ustanovitev. Zbora se je udeležilo 26 članov. Na zboru so bili člani seznanjeni z obveznostmi v gasilski organizaciji, sprejeli pa so Pravila Gasilske zveze Jugoslavije v Ljubljani in podpisali skupno izjavo, da bodo svoje dolžnosti opravljali vestno v skladu z gasilskimi Pravili.

  Na tem zboru je bilo izvoljeno vodstvo:

  načelnik Štefan Mekiš
  poveljnik Mihael Buchmann
  tajnik Franc Bertalanič
  blagajnik Karel Lang
  podpoveljnik Josip Lang
  odborniki Štefan Janič, Alojz Recek, Ludvik Rogan in Alojz Vidonja

  Ob ustanovitvi je društvo razpolagalo z ročno štirikolesno brizgalno znamke Franz Walser iz Budimpešte 200 lit/min in 45 m tlačnih cevi.

  V letu ustanovitve so zgradili tudi manjši dom v katerem sta dva prostora, orodišče in manjša soba.

  Uradno je bilo društvo registrirano leta 1926, tega leta pa postane tudi članica strukovske župe.

  Do leta 1933 je društvo nastopilo na večih požarih v okolici in bilo tudi uspešno.

  Spremembe v vodstvu so nastale šele po izidu Zakona o gasilstvu leta 1933 in ustanovitvi mursko soboške župe.

  V zapisih zasledimo, da so v vodstvu društva bili:

  predsednik Štefan Mekiš
  poveljnik Josip Lang
  podpoveljnik Karel Lang
  tajnik Franc Bertalanič
  blagajnik Štefan Janič
  oddelko vodja Alojz Vidonja
  oddelko vodja II. Štefan Borovnjak

  Predsednik nadzornega odbota Alojz Recek, Maitz Henrik, Josip Šarkany, Andrej Gaber in Miha Benko člani.

  V tem sestavu je društvo delovalo vse do leta 1941, posebnega napredka ni bilo. Članstvo se je dopolnjevalo vsako leto po nekaj članov, tako, da operativa ni bila okrnjena. Zaradi pomanjkanja sredstev v tehniki društvo ni moglo storiti kaj posebnega, razen, da se je osebno primerno opremilo in nabavilo potrebni cevni material.

  Leta 1941 po madžarski zasedbi društvo dobi novo ime "Tuzolto egyelet Dioslak".

  Članstvo se med okupacijo skrči. S strani notariata Sv. Jurij se določijo obvezni gasilci ( leventi ). Društveni poveljnik je zadolžen, da jih ustrezno pouči za opazovanje.

  Med okupacijo sta društvo vodila Štefan Mekiš in Franc Bertalanič. V tem času je bil v društvu zastoj zaradi odsotnosti večine članov.

  Prvi poveljnik po vojni leta 1945 je bil Alojz Recek, podpoveljnik Štefan Janič, tajnik Franc Bertalanič, blagajnik Štefan Janič. V tem letu se je v društvo vključilo 8 novih članov.

  Po ustanovitvi Občinske gasilske zveze Cankova v letu 1955 se ji društvo priključi.

  Isto leto društvo nabavi motorno brizgalno Savica 300 lit/min.

  Leta 1956 je bil izvoljen novi upravni in nadzorni odbor:

  predsednik Jožef Mekiš
  poveljnik Jožef Marič
  podpoveljnik Jožef Recek
  sekretar Štefan Mekiš
  blagajnik Viljem Mekiš
  orodjar Alojz Nemec
  adjutant Alojz Mekiš

  Društvo je imelo skozi dobro desetletje težave s članstvom, kar je bilo razumljivo, zaradi velike migracije mladih ljudi v urbana naselja.

  Leta 1972 predsedniško mesto prevzame Karel Lang. Društvo nabavi vozilo Dodge s črpalko.

  Leta 1980 je za predsednika GD izvoljen Štefan Recek, ki se z vso zavzetostjo loti prenove opreme in tako že v letu 1984 društvo nabavi novo motorno brizgalno Rosenbauer.

  Naslednje leto društvo kupi novo orodno vozilo TAM 80 T5.

  Posebno akcijo so pod vodstvom predsednika Štefana Recka izpeljali gasilci in vaščani Nuskove z gradnjo gasilskega doma. Po odkupu gradbene parcele od Šalamonovih so začeli v letu 1988 z gradnjo in to v dveh letih tudi izpeljali. V poznejših letih je bil dom še dograjevan in danes predstavlja enega izmed vrhunskih domov v pokrajini ob Muri.

  Ob vsem velikem delu gasilci Nuskove niso zanemarjali svojega operativnega dela. Gasili so veliko požarov v okolici, nekaj pa tudi doma. Udeleževali so se vseh tekmovanj v svoji okolici in prijateljsko sodelujejo z gasilci iz Avstrije.

  Po letu 1995 vodstvo društva prevzameta Knaus Stanko kot predsednik in Ropoša Martin kot poveljnik. 70-letnico društva so obeležili z veselico in proslavo, na kateri so podelili plakete najbolj zaslužnim gasilcem in vaščanom, ki so jim bili v pomoč. Prisotnih je bilo čez 140 gasilcev. Tudi 80-letnico društva so obeležili z veliko prireditvijo.

  Leta 1998 se je društvo pridružilo k novoustanovljeni Gasilski zvezi Rogašovci. 

  Ob osamosvojitvi leta 1991 so vaščani pred gasilskim domom posadili simbol slovenstva - lipo, ki raste še danes. Ob njej so ob 10-letnici Republike Slovenije postavili obeležje v skupinskem parku ter pripravili proslavo.

  Leta 2003 je prvič v zgodovini društva uspelo sestaviti žensko ekipo, ki je uspešno aktivno delovala le 3 leta. Članice so se uspešno udeleževale tekmovanj v domači občini ter v okolici in tudi v sosednji Avstriji. Članice so še naprej aktivne, vendar ne na tekmovalnem področju.

  Leta 2004 so se gasilci odločili za nakup novega gasilskega vozila znamke Marcedez Benz. Nakup so opravili iz lastnih sredstev, s prostovoljnimi prispevki in s finančnim deležem raznih sponzorjev.

  Na občnem zboru leta 2008 so člani izvolili novo vodstvo. Funkcijo predsednika je prevzel Marjan Marič, poveljnika pa Jožef Borovnjak. Društvo danes šteje 51 članov, od tega 15 usposobljenih operativcev ( 3 GČ, 6 NGČ ).

  Gasilci so vsa leta skrbno vzdrževali stavbo vaško-gasilskega doma, ki so ga večinoma financirali iz sredstev pridobljenih z najemninami.

 • Prireditve

  Tekmovanja

 • PGD Nuskova

  23.11.2013

   

 • PGD NUSKOVA
  Nuskova 1
  9262 Rogašovci

  Matična številka: 5215790
  ID za DDV: 66611270
  TRR: IBAN SI56 0235 4008 9255 120 (NLB d.d.)

  Email: pgdnuskova@gmail.com

  Martin ROPOŠA, predsednik društva
  tel.: 041 339 559

  Email: martin.roposa.01@gmail.com

  Marko ŠANDOR, poveljnik društva
  tel.: 041 795 215

  Email: marko.sandor@gmail.com

Gasilska zveza Rogašovci