• Facebook
 • Twitter
 • RSS

Prostovoljno gasilsko društvo Pertoča

O društvu
Zgodovina
Dogodki
Galerija
Kontakt
 • Prostovoljno gasilsko društvo Pertoča

  Prostovoljno gasilsko društvo Pertoča je bilo ustanovljeno daljnega leta 1927. Trenutno društvo šteje nekaj čez 100 članov. Gasilski dom na Pertoči je tako rekoč središče dogajanja za "južni" del občine Rogašovci, na kar smo zelo ponosni. Vabljeni ste, da si ogledate našo spletno stran, če vas zanima več o nas, nas obiščite ali pokličite. Vsakega obiska ali klica bomo veseli.

   

   

 • PGD Pertoča 1927

  Po končani 1. svetovni vojni in nastanku nove države SHS kamor je pripadalo tudi Prekmurje, so se začela dokaj množično ustanavljati gasilska društva, ki so seveda imela že podlago v skromni opremi iz časov Avstroogrske države in to je močno vplivalo tudi v ledavski dolini, kjer se je v razdobju dveh let ustanovilo šest gasilskih društev in med temi je seveda GD Pertoča.

  Pobudo za ustanovitev je dal gostilničar Jurij Partl, pri katerem se je veliko zadrževal učitelj Janko Prislan in seveda oba skupaj sta prišla na idejo o ustanovitvi gasilskega društva. Ustanovni občni zbor je bil sklican za 5. januar 1927 leta v gostilni Partl.

  Po predhodnem zbiranju članov se je teh na zboru zbralo 17. Njih imena so naslednja:
  Evgen Obal, Janez Nemec, Franc Sakovič, Jurij Partl, Alojz Osko, Bela Ebenšpanger, Filip Gomboc, Josip Vogrinčič, Štefan Barbarič, Filip Mihalič, Franc Bertalanič, Anton Kozel, Franc Kozel, Leopold Šadl, Anton Segeri, Franc Vogrinčič in Henrik Partl.

   

  Na zboru so sprejeli društvena pravila, ki jih je izdala Gasilska zveza Jugoslavije v Ljubljani. Obenem so navzoči člani podpisali slovesno izjavo, da se bodo pridrževali pravil in svoje dolžnosti vestno izpolnjevali.

  V vodstvo so bili izvoljeni:

  načelnik Evgen Obal
  poveljnik Janez Nemec
  podpoveljnik Franc Fleischaker
  blagajnik Jurij Partl
  tajnik Prislan Janko - učitelj
  oddelni vodja Alojz Osko
  četar Filip Gomboc
  členar Franc Sakovič
  vrstar Štefan Barbarič

  Pregledovalci računov Filip Mihalič, Leopold Šadl in Anton Kozel.

  Ob ustanovitvi je društvo dobilo v upravljanje štirikolno ročno brizgalno znamke Franz Walser Budimpešta iz leta 1892 in zidano orodišče, ki je bilo zgrajeno pred 1. svetovno vojno na križišču cest , Cankova - Rogašovci - Sveta Helena.

  Med drobno opremo pa je bilo 60 m tlačnih cevi, 2 navadna ročnika in 4 sesalne cevi C. Ročna brizgalna je dajala 200 litrov vode. Orodišče je bilo porušeno leta 1982 zaradi gradnje ceste.

  Leta 1928 se društvu priključi šolski upravitelj Štefan Poredoš, za njim pa v društvo stopi še učitelj Filip Babič.

  Leta 1933 po izidu zakona o gasilstvu Kraljevine Jugoslavije, se društvo preimenuje v gasilsko četo. Z ustanovitvijo gasilske župe v M. Soboti, društvo postane njen član. Leta 1934 pride do manjših sprememb v vodstvu.

  predsednik Evgen Obal
  podpredsednik Filip Babič - učitelj
  poveljnik Janez Nemec
  namestnik Franc Fleischaker
  orodjar Alojz Osko
  blagajnik Jurij Partl
  tajnik Štefan Poredoš - šolski upravitelj
  nadzorni odbor Franc Sakovič, Filip Mihalič in Franc Bertalanič

  Društvo je imelo leta 1932 tudi lastno godbo na pihala, katere korenine segajo v leto ustanovitve. ko je tu služboval učitelj Janko Prislan, on je namreč ustanovil tamburaški zbor, po ustanovitvi pa je z godbo največ delal učitelj Filip Babič, po njegovem odhodu leta 1936 je tudi godba prenehala z delom.

   

  Godbo so sestavljali:

  Janez Bertalanič, Franc Bertalanič, Jožef Mencigar, Anton Mencigar, Štefan Šadl, Jožef Kous in Donoša Jožef. Godba je uspešno nastopala na prireditvah gasilskih društev in na pogrebih.

  Do leta 1941 v vodstvu ni bilo sprememb, društvo je gasilo več požarov v okolici, med njimi največja pri Bencu v Ropoči leta 1934. Zaradi pomanjkanja sredstev društvo v letu 1936 priredi veliko tombolo.

  Med madjarsko okupacijo sta društvo vodila Evgen Obal in Janez Nemec. Tako kot drugot, je notariat tudi tukaj določil obvezne gasilce za popolnitev mest onih, ki so morali v vojsko. Obvezne vaje so bile tedensko enkrat, teh vaj so se morali udeleževati tudi negasilci letnikov 1923 - 1928, ki so se pripravljali za službo opazovanja.

  Leta 1945 je začasno vodenje društva prevzel dotedanji poveljnik Janez Nemec, ki je formiral desetino gasilcev in uredil opremo. 

   

  Tu mu je največ pomagal dolgoletni orodjar Alojz Osko, ki je ob odhodu ruskih vojakov, ki so prav v Pertoči imeli svojo postojanko kupil motorno brizgalno znamke Rosenbauer 1200 litrov/min. Cena je bila pač naturalna in sicer je za motorno brizgalno bilo potrebno odšteti 150 kosov kokošjih jajc, poleg te MB so ruski vojaki tukaj pustili še eno manjšo brizgalno ILO, ki pa je bila pozneje prodana gasilskemu društvu Dolič.

  Leta 1947 zasledimo spremembe v vodstvu kot:

  predsednik Nemec Janez
  poveljnik Flajšoker Jožef
  podpoveljnik Šadl Jožef
  sekretar Vogrinčič Janez
  blagajnik Kolmanko Alojz
  orodjar Alojz Osko

  Leta 1950 se društvi Pertoča in Večeslavci združita. Ta združitev in skupno delo traja le do leta 1952, ko pride do razdružitve in vsako društvo dela samostojno naprej. Leta 1955 društvo postane član Občinske gasilske zveze Cankova, pozneje pa preide v OBGZ M.Sobota. (člani združenih društev - rokopis)

  V letu 1956 se je zgradilo še eno orodišče s stolpom na takozvanem mestu pri " VUKI". Društvo v tem času vodi Franc Donša.

  Kraj se je sicer delil na spodnji in gornji del, ker v gornjem delu ni bilo gasilskega doma, je društvo leta 1968 preuredilo sušilnico sadja v manjši dom z orodiščem in sejno sobo.

  Sledi razvitje prapora prav tako v letu 1968. 

  Iz nabiralne akcije za dopolnitev opreme zbere društvo toliko sredstev, da v letu 1976 nabavi novo motorno brizgalno Ziegler 800 litrov/min. V tem času društvo vodijo Jože Obal predsednik, Janez Mencigar poveljnik in Janez Bertalanič sekretar.

  Kmalu za tem se pri domu v zgornjem delu vasi zgradi garaža. Društvo vodi Partl Franc.
  V letu 1980 se društvo odloči za nabavo rabljenega orodnega vozila TAM 2000.

  V letih 1983 - 1985 vodita društvo Čerpnjak Ernest predsednik in Bertalanič Herman poveljnik. V tem času se je na celotnem območju zgradilo več vodnih bazenov in dopolnila manjkajoča oprema.

  Naslednje leto 1986 so na občnem zboru izvoljeni: za predsednika Alojz Kosednar, za poveljnika Anton Čontala in za sekretarja Janez Bertalanič. Na tem zboru je bil sprejet sklep o gradnji novega gasilskega doma. Gradilo se je na novi lokaciji, na parceli župnišča, ki se je odkupilo po uradni ocenitvi cenilca. Gradnja je zahtevala veliko sredstev in izredne napore posameznikov.

  Leta 1992 se je med gradnjo pojavila priložnost za nabavo "nove" rabljene avtocisterne TAM 5500 - katero so seveda pridni pertoški gasilci takoj izkoristili, šli v akcijo in avtocisterna je bila kmalu v garaži.

   

  Sredstva za zadnji dve zahtevni investiciji so večinoma zbrali gasilci in vaščani, le nekaj malega so dobili od države v različnem obdobju in prav tu se odraža gasilska prostovoljnost in vzdržljivost. 

  Stari TAM 2000 je po 30 letih odslužil, zato je bila nujna zamenjava za sodobnejše vozilo. V letu 1996 se je nabavilo novo vozilo VW Syncro (GVM - 1). Še vedno dobro služi svojemu namenu. Starejši gasilci se še vedno živo spominjajo dne, ko se je vozilo pripeljalo na dvorišče.

  Fotografiji iz leta 1996 - na fotografijah so člani več generacij

   

   

  Društvo je aktivno in vedno se nekaj dogaja. Leta 1999 se društvo odloči, da zamenja stari prapor z novim slovenskim.

   
  Boter - Partl Franc                                                                                    Praporščak - Donoša Anton  

  Leta 2007 je društvo slavilo okrogli jubilej 80 let, ob katerem je bil izdan bilten. 

  Leta minevajo - cisterna TAM 5500 je dotrajala. Društvo se odloči za zamenjavo. Steče akcija in kmalu stoji na dvorišču gasilsko vaškega doma novejša cisterna  TAM 130 T11.

  Potrebna je bila prenove - zato naslednja odločitev, zamenjali jo bomo za obnovljeno z novo nadgradnjo. Kmalu na dvorišče prispe enak model vendar novejši.

  Še v istem letu je bil slavnostni prevzem avtocisterne in kot se spodobi tudi krst s sosednjima avtocisternama PGD Ropoča in PGD Sv. Jurij.

   

  Nedvoumno pa je to velika zasluga tedanjega predsednika Alojza Kosednarja in tedanjih članov UO.

  Leta 2011 je bilo izvoljeno novo vodstvo. Zastavljeni so bili novi cilji: na novo zbrati tekmovalne enote in poizkusiti narediti kar se da največ da društvo obdrži dober ugled na vseh področjih, kar nam je tudi uspelo. 

  Leta 2011 smo izvedli druge Pertoške dneve in v okviru tega je potekalo prvo tekmovanje s staro ročno brizgalno.

   V letu 2012 je društvo organiziralo občinsko tekmovanje. Pertoča je sodelovala z petimi ekipami.

        

   Manjkajo člani B ??? so verjetno že pridno delali.

  Istočasno je bilo izvedeno tudi drugo tekmovanje s staro ročno brizgalno.

  V letu 2012 smo v mesecu oktobru izvedli občinsko gasilsko vajo.

  Leto 2013 je za gasilski dom leto prenove. V našem kraju je več društev katere gostimo v našem domu. Občina Rogašovci je bila uspešna na razpisu (razvoj in obnova vaških središč) in naš dom je dobil novo streho, okna, vrata in na novo je urejeno parkirišče....Postal je t.i. dom za medgeneracijska srečanja, na kar smo vsi ponosni.

  Vodstvo do 2019:

  Predsednik Bertalanič Drago
  Podpredsednik Janžekovič Peter
  Poveljnik Čontala Anton
  Podpoveljnik Haužar Slavko
  Podpoveljnik Flisar Janez
  članica UO Recek Bernarda
  članica UO Geder Tanja
  član UO Geder Stanislav
  član UO Čontala Simon
  član UO Čontala Urban
  član UO Čantala Robert

  Trudimo se, da ohranjamo društvo, saj nam je v ponos. Zavedamo se odgovornosti do svojih prednikov, ki so vložili ogromno truda v prostovoljno gasilsko društvo Pertoča. Hvala jim.

 • PGD Pertoča 
  Pertoča 55a
  9262 Rogašovci

  Matična številka: 5126266
  ID za DDV: 15643344
  TRR: IBAN SI56 0235 4001 4473 067 (NLB d.d.)

  Drago Bertalanič, predsednik društva
  tel.: 040 192 308

  Urban Čontala, poveljnik društva
  tel.: 041 952 770

  Email: pgdpertoca@gmail.com

  PGD Pertoča na Facebooku

  PGD Pertoča na googlu.

Gasilska zveza Rogašovci