• Facebook
 • Twitter
 • RSS

Prostovoljno gasilsko društvo Sv. Jurij

O društvu
Zgodovina
Dogodki
Galerija
Kontakt
 • Prostovoljno gasilsko društvo Sv. Jurij

  Prostovoljno gasilsko društvo Sveti Jurij je bilo ustanovljeno leta 1926 in je vpisano v register društev pri upravni enoti Murska Sobota.

  Društvo opravlja gasilsko dejavnost kot osrednja enota na področju občine Rogašovci površine 40,10 km2 in obsega vasi Ropoča, Pertoča, Večeslavci, Fikšinci, Sveti Jurij, Rogašovci, Kramarovci, Nuskova, Serdica, Ocinje in Sotina. 

  Društvo je opremljeno z naslednjimi vozili:

  - GVC-2 - Scania 410P, letnik 2023, vgrajena črpalka 3500 l/min, rezervoar vode 6000 l.

  - GV-1 - VW Crafter 50, letnik 2012, opremljen po tipizaciji GV1 z dodatno opremo osnovnega tehničnega posredovanja

  - GVM-1 VW transporter, letnik 2001

  Kje smo?

  Nahajamo se na severozahodu goričkega dela Prekmurja. Kako priti do nas? Ni težko. Sveti Jurij je od Murske Sobote oddaljen dobrih 26 kilometrov, od Maribora pa 60 kilometrov.

  Koordinate: 46,798007° 16,036215°


 • PGD Sveti Jurij 1926

  Ustanovitev gasilskega društva Sveti Jurij v Prekmurju sega v čase, ko se na prekmurskih tleh začelo množično ustanavljanje gasilskih društev. Glavna pobudnika za ustanovitev sta bila Nikolaj Kikec iz Svetega Jurija in Karel Rafael iz Rogašovec, ki sta 15. februarja 1926 sklicala ustanovni občni zbor. Zbora se je udeležilo 42 članov, ki so položili gasilsko prisego in sprejeli pravila Gasilske zveze Jugoslavije.

  Ob ustanovitvi je društvo imelo dve štirikolni ročni brizgalni znamke Franz Wallser Budimpešta iz leta okrog 1900. Tako organizirano društvo je delovalo do leta 1932, ko je med članstvom prišlo do nesoglasja in so na enem izmed sestankov sprejeli sklep, da se društvo razpusti in v vsakem kraju ustanovi novo delujoče društvo.

  Ustanovni zbor za kraj Sveti Jurij je bil v mesecu marcu leta 1932. Med prve naloge so zapisali izgradnjo gasilskega doma. Dom je bil dokončan leta 1936. Značilno za društvo Sveti Jurij je nedvomno ustanovitev godbe na pihala iz leta 1933. Godba je uspešno nastopala na mnogih gasilskih prireditvah, na pogrebi in tudi na cerkvenih slovesnostih. Bila je znana daleč naokrog.

  Od leta 1936 do leta 1941 je gasilska četa v svoji okolici gasila 5 požarov. Med madžarsko okupacijo je društvo bilo podrejeno krajevnemu notarju. Notar je vodil stalni nadzor nad izvajanjem nalog in neoporečnosti orodja. Med vojno so imeli nalogo gašenja v primeru požara in stalno opazovanje sovražnih letal ali odkrivanje zažigalnih sredstev. Napredka v tem času ni bilo.

  Leta 1957 je bila nabavljena prva motorna brizgalna Rakovica 400lit/min. Zaradi premajhnega orodišča so v letu 1961 izgradili novo orodišče. Leta 1967 sledi nabava sodobnejše MB Ziegler 600lit/min. Leta 1972 sledi nabava tretje MB Metz 600 lit/min. Tega leta se društvo odloči za novo orodno vozilo TAM 2001, ki je bilo prevzeto 1974.

  Leta 1981 je društvo prevzelo v upravljanje prvo gasilsko avtocisterno. Ob tem se je izkazalo, da garaže ne ustrezajo, zato je bila začeta akcija izgradnje sodobnega gasilskega doma, ki je bil pod streho leta 1983. Gradnja je trajala dalj časa, dom pa je bil predan svojemu namenu leta 1992. V letu 1991 je društvo uspelo ob pomoči širše družbene skupnosti zbrati dovolj sredstev za nabavo nove avtocisterne s 5000 litri vode TAM 170. Istega leta je bilo asfaltirano tudi dvorišče doma.

  Pod dobrim operativnim vodstvom je društvo vse od leta 1978 v vrhu najboljših tekmovalnih enot. Ravno tako je v vrhu operativne usposobljenosti na tem predelu. Tekmovalna enota je leta 1996 na mednarodnem tekmovanju Zaščita 96 v Kranju dosegla izreden uspeh v mokri vaji in s prvim mestom osvojila novo sodobno MB Ziegler 8/8.

  Drugačne požarne in druge nesreče pa so zahtevale nadaljnji razvoj tehnike. Za take posege je društvo nabavilo sodobno vozilo GVC 24/50 z visokotlačno črpalko Rossenbauer. Vozilo je opremljeno na šasiji Mercedes Benz s 6000 litri vode, 300 litri penila, vso opremo po tipizaciji in še mnogo druge dodatne opreme. Svojemu namenu je bila predana leta 1998. V tem času pa je bilo nabavljeno tudi precej osebne zaščitne opreme in lahko naenkrat zelo dobro zaščiti 32 gasilcev.

  Kmalu po nabavi gasilske avtocisterne se je pojavila potreba po sodobnejšem vozilu za prevoz moštva. Obstoječo orodno vozilo ni več zadoščalo potrebam prevoza moštva in mladine. Zato je društvo v leta 2000 nabavilo in prevzelo novo vozilo VV Transporter in tako dopolnilo vozni park društva.

  V naslednjih letih je društvo z obstoječo tehniko uspešno izvajalo gasilsko službo in požarno preventivo. Udarno vozilo, gasilska cisterna, je poleg svoje glavne funkcije, bilo zadolženo tudi za prevoz pitne vode. V najbolj sušnih letih je bila cisterna v pogonu praktično ves dan, vse dni v letu. V povprečju je bilo opravljenih ca 10 prevozov dnevno. Največ prevoz pitne vode sta opravila Anton Holsedl in Alojz Hajdinjak. Kot zanimivost, v leto 2006 je bilo opravljenih 720 prevozov vode v skupni količini 4.320.000 litrov vode.Za brezhibno delovanje in odpravljenje okvar je društo redno skrbelo za izvajanje rednih servisov vozila in črpalke. Številni prevozi po slabih cestah in gričevjih pa so pustili posledice na gasilski nadgradnji cisterne. Zato se je društvo v leto 2010 odločilo za celovito prenovo nadgradnje na obstoječo podvozje. Obnovo je v celoti opravilo podjetje Pušnik.

     

  V letu 2012 je društvo uspešno realiziralo projekt zamenjave obstoječega GV-1 vozila TAM 2000 z sodobnim novim vozilom. Nabavljeno je bilo podvozje VW Crafter z nosilnostjo petih ton. Gasilsko nadgradnjo je izdelalo podjetje Mettis iz Gornje Radgone. V v ozilu je vsa oprema po gasilski tipizaciji za GV-1 vozila, z dodatno osnovno hidravlično in dvižno opremo za posredovanje ob tehničnih nesrečah. Star tamič je bil za simboično ceno odprodah zbiratelju starodobnih vozil.

   

   

   

  Društvo Sveti Jurij pa je znano vsem v slovenskem prostoru po organiziranju vsakoletnega tekmovanja za pokal tovarne LIV Stroji d.o.o. Sveti Jurij, ki se organizira že od leta 1988. Rezultati kažejo, da je usposobljenost gasilcev iz leta v leto boljša. PGD Sveti Jurij je imel že od samega začetka urejeno računalniško obdelavo rezultatov, kar je bilo v letu 1988 še prava redkost. Najuspešnejši društvi na tekmovanju sta doslej PGD Korovci z osmimi zmagami in PGD Dolnji Slaveči s šestimi zmagami, med ženskami pa PGD Serdica. Eno ali dve zmagi ima več društev. 

   

   

  Prehodni pokal je bil osvojen leta 2005, pri članicah pa leta 2008. Dosedanji zmagovalci so:

   

  ČLANI

  Korovci

  8x

  2016, 2006, 2005, 2004, 2003, 2000, 1995, 1994

  Dol. Slaveči

  6x

  2018, 2015, 2010, 2009, 2002, 1992

  Ropoča

  3x

  1993,1990,1988

  Motovilci

  3x

  2011, 2008, 2007

  Šratovci

  Sovjak

  Bodonci

  Žižki

  Žetale

  4x

  1x

  1x

  1x

  1x

  2014, 2001, 1996, 2022

  2019

  2017

  2013

  2012

  Rogaška Slatina

  1x

  1997

  Sela

  1x

  1999

  Gerlinci

  1x

  1991

  VP 4142 M. Sobota

  1x

  1989

   

  ČLANICE

  Serdica

  6x

  2010, 2008, 2007, 2006, 2004, 2003

  Rogašovci

  4x

  2014, 2013,2002, 2001

  Ropoča

  2x

  2015, 1993

  Vadarci

  2x

  1996, 1994

  Bodonci

  3x

  2011, 2009, 2022

  Sotina

  1x

  2019

  Gornji Slaveči

  1x

  2018

  Pertoča

  1x

  2017

  Motovilci

  1x

  2016

  Radovci

  1x

  2012

  Nuskova

  1x

  2005

  Hajdoše

  1x

  2000

  Gabernik

  1x

  1999

  Spodnja Ščavnica

  1x

  1997

  Šalamenci

  1x

  1995

  Društvo je zadnje tekmovanje organiziralo v letu 2022. Tradicionalno tekmovanje je tako do nadaljnega v mirovanju. V tem času je tudi prenehal z obratovanjem vsakoletni sponzor, podjetje Liv Altrad.

  Društvo se tudi redno udeležuje vseh občinskih in regijskih tekmovanj, prav tako tudi državnih. Še najbolj viden rezutat je bil v letu 1996, ko je društvo na mokir vaji v Kranju osvojilo prvo mesto in za nagrado prejelo motorno brizgalno Zigler.

   

  Danes je društvo PGD Sveti Jurij osrednja enota III. kategorije v občini in z 32 operativno dobro usposobljenimi gasilci nosilec celotne požarne varnosti v občini in širše. Tvori osnovno kadrovsko in tehnično strukturo razširjene gasilske enote (RGE), ki jo sestavljajo operativci iz posameznih društev Gasilske zveze Rogašovci. Društvo je organizator mesečnih skupnih gasilskih vaj, ki se uspešno dopolnjujejo tudi z vajami prvih posredovalcev nujne medicinske pomoči.

   

 • PGD SVETI JURIJ
  Sveti Jurij 11
  9262 Rogašovci

  Matična številka: 5161533
  ID za DDV: 72389915
  TRR: IBAN SI56 0235 4001 5745 319 (NLB d.d.)

  email: pgd_sveti_jurij@yahoo.com 

   

  Peter ŠALAMON, predsednik društva
  tel.: 041 522 363;
  email:perolpjl@gmail.com
   
  Stanko HOLSEDL, poveljnik društva
  tel.: 041 795 205;
  email:stanko.holsedl@gmail.com

   

   

Gasilska zveza Rogašovci