• Facebook
 • Twitter
 • RSS

Gasilska zveza Rogašovci

O nas
Zgodovina
Statut
 • V občini Rogašovci deluje 10 prostovoljnih gasilskih društev,
  katere povezuje Gasilska zveza Rogašovci. Ustanovljena je bila
  leta 1998 z namenom, da povezuje omenjena društva in skupaj
  z njimi opravlja naloge zaščite in reševanja ljudi ter premoženja
  ob naravnih in drugih nesrečah

   

 • Na pobudo iniciativnega odbora ( Stanislav Štotl, Martin Ficko, Marjan Benko, Anton Čontala) je bila 25. junija 1998 ustanovljena zveza prostovoljnih gasilskih društev; to je Gasilska zveza občine Rogašovci. Ustanovljena je z namenom, da povezuje Prostovoljna gasilska društva in skupaj z njimi opravlja naloge zaščite in reševanja ljudi ter premoženja ob naravnih in drugih nesrečah.

  Pogodbo o ustanovitvi Gasilske zveze je sklenilo vseh 10 Prostovoljnih gasilskih društev v občini Rogašovci; to so:

  PGD Sveti Jurij Sveti Jurij 11
  PGD Pertoča Pertoča 55a
  PGD Ropoča Ropoča 64a
  PGD Serdica Serdica 3
  PGD Rogašovci Rogašovci 14b
  PGD Večeslavci Večeslavci 45
  PGD Sotina Sotina 40
  PGD Nuskova Nuskova 1
  PGD Kramarovci Kramarovci 14a
  PGD Fikšinci Fikšinci 28

  Izvoljeno je bilo predsedstvo in poveljstvo Gasilske zveze:

  Predsednik Stanislav Geder,  VGČ član PGD Pertoča
  podpredsednik Marjan Benko,       GČ član PGD Serdica
  podpredsednik Martin Ficko,         GČ član PGD Rogašovci
  tajnik - blagajnik Slavko Buček,       GČ član PGD Serdica
  član Franc Bokan,      VGČ član PGD Sv. Jurij
  poveljnik Stanislav Štotl,     VGČ član PGD Sv. Jurij
  podpoveljnik Anton Čontala,    VGČ član PGD Pertoča


  Na novo izvoljeno vodstvo je imelo na začetku veliko dela, kajti začelo se je vse od začetka, tako rekoč iz nič. Bila je le izredna volja in zagnanost posameznikov.

  Prostor za sedež gasilske zveze nam je odstopilo Prostovoljno gasilsko društvo Sveti Jurij v Vaško gasilskem domu v Svetem Juriju 11.

  • 1998

   - ustanovitev,
   - izdelava poslovnikov,
   - izdelava plana alarmiranja,
   - otvoritev Vaško gasilskega doma v Nuskovi,
   - prevzem visokotlačnega agregata v PGD Serdica,
   - 70 letnica društva v Sotini
   - prevzem avtocisterne v PGD Sveti Jurij,
   - razvitje društvenega prapora v PGD Večeslavci.

  • 1999

   - 30 letnica sodelovanja me gasilci iz Avstrije in gasilci iz Slovenije     (preberi več).

  • 2000

   - prevozi večje količine pitne vode,
   - prapor GZ Beltinci,
   - izdelava CD-ja s kronikami vseh desetih društev - gradivo je zbral in dal v pisno obliko Stanislav Geder.
   - sodelovanje z eksponati na razstavi, ki jo je pripravila zavarovalnica Triglav v Murski Soboti na temo zgodovina gasilstva v Pomurju.

  • 2001

   - prevzem nove avtocisterne PGD Sveti Jurij

  • 2002

   - organizacija tečaja za gasilce,
   - prevzem avtocisterne v PGD Sotina,
   - prevozi večje količine pitne vode,
   - prevzem novega vozila GVM- 1 v PGD Fikšinci

  • 2003

   - 70 letnica PGD Ropoča

  • 2004

   - prvo srečanje starejših gasilcev na pobudo Štefana Flisarja starejšega v okrepčevalnici Nemec v Nuskovi,
   - prevzem novega gasilskega vozila GV-1 v PGD Nuskova,
   - soorganizacija proslave ob vstopu v EU z gasilci iz sosednje Avstrije na mejnem prehodu Kuzma.

  • 2005

   - prevzem novega vozila za prevoz moštva v PGD Serdica,
   - drugo srečanje starejših gasilcev v Gasilsko vaškem domu na Pertoči

  • 2006

   - organiziranje osnovnega tečaja za gasilca,
   - 80 letnica PGD Sveti Jurij,
   - 80 letnica PGD Rogašovci,
   - 110 letnica PGD Fikšinci,
   - tretje srečanje starejših gasilcev v Sotini

  • 2007

   - prevzem novega vozila v PGD Večeslavci,
   - prvi gasilski tabor mladine v Bodislavcih,
   - 80 letnica PGD Pertoča,
   - 80 letnica PGD Serdica,
   - 80 letnica PGD Sotina,
   - 80 letnica PGD Sotina,
   - 70 letnica PGD Kramarovci,
   - četrto srečanje starejših gasilcev v Večeslavcih.

  • 2008

   - sprejem novega Statuta GZ,
   - drugi tabor gasilske mladine v Bodislavcih,
   - peto srečanje starejših gasilcev v Rogašovcih,
   - nabava terenskega vozila Feroza - v uporabo smo ga dali novoustanovljenemu društvu PMP (prva medicinska pomoč Rogašovci).

  • 2009

   - organiziranje tečaja za gasilce,
   - tretji tabor gasilske mladine v Bodislavcih,
   - šesto srečanje starejših gasilcev v prostorih PGD Nuskova,
   - sodelovanje z društvom PMP Rogašovci.

  • 2010

   - četrti tabor gasilske mladine v Bodislavcih,
   - prevzem avtocisterne v PGD Pertoča,
   - razvitje prapora v PGD Ropoča,
   - 40 letnica sodelovanja gasilcev iz Avstrije in Slovenije v Minihf Liebau,
   - sedmo srečanje starejših gasilcev na Pertoči,
   - sodelovanje z društvom PMP Rogašovci.

  • 2011

   - regijski kviz v OŠ Sveti Jurij,
   - nadalnjevalni tečaj za gasilca,
   - sodelovanje z društvom PMP Rogašovci,
   - peti tabor gasilske mladine v Bodislavcih,
   - osmo srečanje starejših gasilcev v Serdici,
   - srečanje predsednikov in poveljnikov sosednjih GZ ter gasilskih poveljnikov iz Avstrije

  • 2012

   - organiziranje tečaja za vodjo skupine tudi za sosednje GZ,
   - prevzem novega vozila GV- 1 v PGD Sveti Jurij,
   - šesti tabor gasilske mladine v Bodislavcih,
   - deveto srečanje starejših gasilcev v Sotini.

  • 2013

   - volitve novega vodstva v GZ,
   - sprejem novega Statuta GZ,
   - ob občinskem prazniku smo gasilci prejeli najvišje občinsko priznaje
   - 80 letnica PGD Ropoča, 
   - sedmi tabor gasilske mladine, prvič na morju v Izoli, 
   - srečanje članic pomurske regije v športni dvorani v OŠ Sv. Jurij, 
   - deseto srečanje starejših gasilcev v Rogašovci

Gasilska zveza Rogašovci