• Facebook
 • Twitter
 • RSS

Prostovoljno gasilsko društvo Serdica

O društvu
Zgodovina
Dogodki
Galerija
Kontakt
 • Prostovoljno gasilsko društvo Serdica

  Vsebine v pripravi ...

 • PGD SERDICA 1927

  Gasilsko društvo Serdica je bilo ustanovljeno leta 1927. Pobudo je dal župan Serdice Mihael Unger. Njemu pa je pri organiziranju veliko pomagal tamkajšnji upravitelj osnovne šole Stanko Škrbinc. Ustanovni zbor gasilskega društva je bil sklican 17. januarja 1927 v osnovni šoli.

  Zbora so se udeležili naslednji člani: Mihael Unger, Janez Jauk, Alojz Gaber, Rudolf Gaber, Franc Gaber, Friderik Horvat, Aleksander Celec, Franc Skledar, Štefan Forjan, Alojz Turza, Alojz Bertalanič, Karel Skledar, Ivan Fruhvirt, Alojz Kampl, Franc Turza, Alojz Bertalanič in Karel Lang.

  Zbor je vodil Mihael Unger, ki je navzoče seznanil z nalogami društva, obveznostmi in pravicami članov društva. Vse člane je pozval, da so položili svečano zaobljubo, da se bodo pri opravljanju dela ravnali v skladu s pravili in izvrševali vse naloge iz Pravil društva. Nato je zbor soglasno sprejel Pravila, ki jih je sprejela Gasilska zveza Jugoslavije v Ljubljani. Prav tako je bil sprejet sklep, da se društvo včlani v strukovsko gasilsko župo.

  Zbor je izvolil naslednje vodstvo:

  načelnik Mihael Unger
  poveljnik Janez Jauk
  podpoveljnik Alojz Gaber
  tajnik Rudolf Gaber
  blagajnik Franc Gaber

  Društvo je s pomočjo občine še isto leto nabavilo štirikolesno ročno brizgalno znamke Franz Walser iz Budimpešte, ki je dajala 250 lit/min in 45 m tlačnih cevi. Za shrambo tega orodja so zgradili tudi orodišče, ki je imelo le eden prostor.

  Po sprejemu zakona o gasilstvu v kraljevini Jugoslaviji leta 1933 se društvo preimenuje v gasilsko četo.

  Leta 1934 se društvo včlani v murskosoboško gasilsko župo. Tega leta so gasilci povsod morali priseči novemu kralju Petru II. Prisego so opravili tudi v društvu Serdica 20. nov. 1934 leta.

  Četa je skrbela za stalni dotok novih članov. Leta 1934 je bilo včlanjenih 27 rednih članov, kar je za ta kraj v takratnih razmerah bilo veliko.

  Na požariščih so se serdiški gasilci povsod dobro izkazali. Svojo požrtvovalnost so posebej pokazali pri požaru Janeza Halba v Nuskovi leta 1932, ko so iz gorečega hleva rešili močno poškodovanega gospodarja Janeza. Podoben primer je bil tudi istega leta v Sotini pri posestniku Bokanu.

  Četa je vedno skrbela tudi za izobraževanje članstva in vodilnega kadra. V vodstvu dalj časa ni prišlo do sprememb. Spremembe zasledimo konec leta 1939, ko poveljstvo prevzame Alojz Gaber, njegov namestnik pa postane Franc Čurman.
  Leta 1942 se četi priključijo tudi "vojni gasilci", ki so bili določeni s strani srezkega načelnika. Njihova naloga je bila zapolniti mesta aktivnih gasilcev, ki bi eventuelno odšli v vojsko.
  Med okupacijo je četa bila razdeljena v odnosu na državno mejo Nemčije in Madžarske, ki je potekala po potoku Ledava.
  Svojo vlogo je obdržalo članstvo v nemškem področju in bilo tudi oblikovano kot Prostovoljno gasilsko društvo z vsem orodjem, ki so ga na dan razmejitve posedovali. Članstvo v madžarskem predelu je bilo po odredbi notarja Seyweerth Jozsefa iz Sv. Jurija vključeno v gasilsko četo Sotina. V takih razmerah je bilo društvo močno okrnjeno, pa vendar so v letu 1943 člani na nemški strani nabavili motorno brizgalno Breuer in vso drugo zaščitno in osebno opremo.

  Po osvoboditvi je poveljstvo prevzel Mihael Unger. Bil je imenovan s strani Krajevnega narodnega odbora Sotina. V začetku je formiral četo in uredil orodje. Četa je spadala pod Notranji odsek in pozneje pod gasilsko poveljstvo. Z izidom zakona o gasilstvu v letu 1948 se četa preimenuje v društvo in na zboru tega leta društvo izvoli naslednje vodstvo:

  predsednik Karel Lang
  poveljnik Ludvik Skledar
  podpoveljnik Vinko Horvat
  sekretar Viljem Gaber
  blagajnik Karel Šinko
  orodjar Bela Fartek

  Po odločbi Poverjeništva za notranje zadeve Okraja Murska Sobota se leta 1950 društvi Serdica in Sotina združita. Združeni sta delovali do leta 1952, ko pride do razdružitve.

  V naslednjih letih poveljstvo prevzame Ludvik Skledar.
  V društvu se v letu 1966 odločijo za odkup stanovanjske zgradbe Viktorja Gabra in jo preuredijo v gasilski dom. Zgradba z leti dobi lepo podobo sodobnega gasilskega doma.
  Društvo v letu 1973 razvije gasilski prapor.

  V letu 1975 nabavi vojaško vozilo DOGDE, ki ga gasilci sami preuredijo v orodno vozilo.
  Sledi v letu 1985 nabava novega orodnega vozila TAM 80 T 5, hkrati pa je bila nabavljena nova motorna brizgalna Rosenbauer 800 lit/min z vso potrebno opremo.

  Čeprav je v društvu skozi desetletja prihajalo do nesoglasij in občasnih zastojev je le-to skrbelo za svoj razvoj v kadrih, članstvu in tehniki. S tem so povezani mnogi člani, ki so neutrudoma opravljali svoje delo, prav tako predsedniki Karel Lang, Franc Buček, Anton Nemec in Marjan Benko, ki vodi društvo tudi sedaj. 

  Leta 1998 društvo nabavi prenosno visokotlačno črpalko znamke Müller in nekaj osebne zaščitne opreme.

  Društvo danes šteje 60 članov, od tega 15 usposobljenih operativcev ( 4 GČ, 10 NGČ ).

 • Prireditve

  Tekmovanja

  Novice

 • PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SERDICA
  Serdica 3
  9262 Rogašovci

  Matična številka: 5237254
  ID za DDV: 23947136  (nismo zavezanec za DDV)
  TRR: IBAN SI56 0235 4001 4209 809 (NLB d.d.)

  Email: gasilci.pgdserdica1927@gmail.com 

  PGD I. kategorije

  ČLAN / FUNKCIJA
  NASLOV
  TELEFON
  E-POŠTA
  Benko Marjan - predsednik Serdica 120
  041 605-022
  marjan.benko@siol.net
  Gjergjek Anton - namestnik predsednika
  Serdica 16A
  041 326-086
   
  Buček Slavko - tajnik
  Serdica 90
  041 792-286
  slavko.bucek@siol.net
  Horvat Karel - blagajnik
  Serdica 89


  Rogač Silvo - poveljnik
  Serdica 13
  041 591-610
  silvo.rogac@gmail.com
  Buček Simon - namestnik poveljnika
  Serdica 93
  031 301-786
   
  Linhard Franc - podpoveljnik
  Serdica 96
     
  Benko Tomaž - podpoveljnik
  Serdica 120
  051 365-643
  benkotom@gmail.com
  Lang Karel - orodjar
  Serdica 2
  041 604-983
   

  Zemljevid

Gasilska zveza Rogašovci