• Facebook
 • Twitter
 • RSS

Prostovoljno gasilsko društvo Ropoča

O društvu
Zgodovina
Dogodki
Galerija
Kontakt
 • Prostovoljno gasilsko društvo Ropoča

  Naše prostovoljno gasilsko društvo Ropoča deluje že od leta 1933 .   

  Trenutno šteje naše društvo 61 članov.

  Poglavitne naloge našega društva so gašenje požarov, reševanje ljudi in premoženja ob naravnih in drugih nesrečah ter redno usposabljanje in vaje za dobro izvajanje teh nalog.

  Glede na to, da smo člani društva iz majhnih vasi, nas to društvo tudi poveže. Tako organiziramo tudi vsakoletno postavitev mlaja v začetku maja.

 • PGD ROPOČA 1933

  Za ustanovitev gasilskega društva Ropoča je značilna delitev vasi na "Pretmar", naselje ob glavni cesti in "Vrh" naselje na hribu. V naselju Pretmar so glede na to, da je tam bil že zgrajen majhen dom in, da je bila tudi ročna štirikolesna brizgalna znamke Franz Walser 250 lit/min iz Budimpešte, nabavljena leta 1895, so se prebivalci tega naselja odločili za ustanovitev gasilskega društva. Ustanovni zbor so imeli 5. oktobra 1932 in v zvezi s tem tudi opravili vse formalnosti za zakonito delovanje društva.

  Naselje Vrh je zahtevalo, da se dom in brizgalna preseli na breg, kar je iz praktičnih razlogov vsekakor umestno zaradi prevoza. Do soglasja ni prišlo in so zato v naselju Vrh 28. oktobra 1933 ustanovili gasilsko društvo pod imenom "gasilska četa Ropoča breg".

  V letu ustanovitve so tudi zgradili manjši dom po načrtu zidarskega mojstra Štefana Mesariča in Murske Sobote.

  Prvi Gasilski dom PGD Ropoča

  V domu je le en prostor namenjen za ročno brizgalno. Na zunanji strani pa so vgradili spominsko ploščo za vse umrle v 1. svetovni vojni. Spor o tem, kje naj bo ročna brizgalna je še trajal tako dolgo, da je v zadevo moral poseči župan Jožef Kolmanko, ki je 1. decembra 1935 sklical sprti strani in dosegel, da sta se obe četi združili v eno četo z imenom Gasilska četa Ropoča.

  V takem sestavu je četa brez kadrovskih sprememb uspešno delala do leta 1941, do II. svetovne vojne. V tem času se je soočala s številnimi požari, udeleževala se je predpisanih vaj in bila na mnogih svečanostih v svojem okrožju. Četa je bila članica soboške gasilske župe vse od njenega nastanka leta 1933. Kljub slabim gmotnim razmeram je bila četa za takratni čas dobro opremljena, dve ročni brizgalni, 80 m tlačnih cevi, 4 ročnike in 6 sesalnih cevi. Vso članstvo je imelo svečano uniformo.

  Leta 1940 so po odredbi srezkega načelnika morali določiti obvezne gasilce, teh je v četi bilo 9. Ta ukrep je bil v zvezi z bližajočo se vojno.

  Leta 1941 je ime čete bilo spremenjeno. Četo je vodil dosedanji poveljnik Avgust Marič, ki je na začetku leta 1941 štela 20 članov. Gasilska četa je bila podrejena pertoškemu notarju Beli Ebenšpangerju, poleg prostovoljcev je v četo bilo delegirano še manjše število obveznih gasilcev. Operativno vodstvo je moralo prevzeti izobraževanje letnikov od 1923 do 1927 ( leventov ), ki so bili določeni za iskanje zažigalnih sredstev, ki so jih odmetavala sovražna letala. Vaje so bile obvezne in o vajah je društvo moralo poročati nadrejenim. 

  Leta 1945 je začasno poveljstvo prevzel Franc Forjanič. Zanj je moral takratni Krajevni narodni odbor dati soglasje. 

  Do leta 1948 je četa opravljala najnujnejša opravila. Včlanjenih je bilo 20 članov. V tem letu se četa reorganizira in se preimenuje v gasilsko društvo Ropoča.

  Leta 1950 se društvi Ropoča in Krašči združita, za predsednika je izvoljen Franc Vogrinčič za poveljnika pa Štefan Flisar. V takem sestavu društvi delata do leta 1952.

  Takrat pride do razdružitve in vodstvo GD Ropoča prevzamejo: Avgust Marič predsednik, Štefan Flisar poveljnik, Kornik Alojz podpoveljnik.

  V letu 1954 poveljniško mesto prevzame Alojz Kornik, njega nasledi Štefan Flisar, za njim pa društvu poveljuje Karel Čerpnjak. Društvo je vključeno v Gasilsko zvezo Cankova. Po ukinitvi te zveze se vključi v Gasilsko zvezo Murska Sobota.

  Leta 1961 društvo nabavi novo motorno brizgalno Savica 300 lit/min, zatem je v letu 1966 sledila nabava MB Ziegler 400 lit/min in v letu 1971 sledi nabava MB Ziegler 800 lit/min.

  Motorna brizgalna

  Za prevoz orodja so nabavili leta 1975 rabljeno vozilo Dodge.

  Model avta

  To vozilo je društvo uporabljalo do leta 1981, ko so nabavili orodno vozilo znamke TAM 2001.

  Orodno vozilo TAM

  Leta 1978 so zgradili novi dom.
  Društvo so do leta 1989 vodili predsednik Štefan Flisar in poveljnik Čerpnjak Karel. Leta 1989 sta krmilo društva prevzela Šadl Alojz kot predsednik in Čerpnjak Karel kot poveljnik. Leta 1992 pa je predsedniško mesto ponovno prevzel Karel Čerpnjak, poveljniško pa Lenarčič Stanko. Od leta 1994 naprej so se večkrat zamenjali funkcionarji društva.

  Od leta 1997 društvo vodita Bertalanič Janez predsednik in Anton Flisar poveljnik.

  Pomembno leto v društvu je letu 1998, ko društvo nabavi novo orodno vozilo Renault Traffic.

  Gasilski kombi s prikolico z orodjem

  Istega leta društvo kupi rabljeno avtocisterno TAM 5005 s 5000 litrov vode.

  Gasilska cisterna Tam

  Nabava teh vozil je društvo prisilila v rušenje starega in gradnjo novega sodobnega gasilskega doma, ker je bil stari dotrajan in neustrezen novim pogojem.

  Društvo je štelo 51 članov, od tega 21 ustrezno usposobljenih operativcev ( 4 GČ, 7 NGČ ).

  Leta 2001 je bil zgrajen novi večji gasilski dom.

  V začetku leta 2002 društvo proda svojo avtocisterno in kupi avtocisterno FAP 1620 z kapaciteto 6000 l od PGD Ptuj z mnogo več sodobnejše opreme za gašenje notranjih požarov in ostale opreme.

  Gasilska cisterna Fap
  V jeseni istega leta društvo začne graditi na parceli v zaselku Ves, ki jo je podarila občina Rogašovci gasilski poligon, kar je bila še ena velika želja gasilcev in vaščanov Ropoče.

  Poligon

  Leta 2008 je bil svečani prevzem novega gasilskega doma.

  Do leta 2013 je društvo vodil Bertalanič Janez, ki ga je zamenjal Čerpnjak Jožef. Poveljnik je že od leta 2008 Bertalanič Jožef. Društvo šteje 55 članov, od tega 10. člena.

  Leta 2016 je Društvo nabavilo nov GVM VW Transporter.

  Novi Kombi

  V letu 2017 smo obnovili stari gasilski dom.

 • Prireditve

  Tekmovanja

  Novice

 • PGD ​​ROPOČA Ropoča 64A 9262 Rogašovci

  Matična številka: 5220912
  ID za DDV: 15281655
  TRR: SI56 6100 0002 5316 280 odprt pri DH d.d.

  Blaž Šadl, PREDSEDNIK društva

  tel .: 041 357 736

  Aleš Börc  , POVELJNIK društva
  tel .: 031 278 072

  https://www.facebook.com/pgdropoca

  pgdropoca@gmail.com

  Zemljevid

Gasilska zveza Rogašovci