• Facebook
 • Twitter
 • RSS

Prostovoljno gasilsko društvo Večeslavci

O društvu
Zgodovina
Dogodki
Galerija
Kontakt
 • 1976

  30. obletnica

  Predsednik: Recek Herman

  Blagajnik: Domjan Anton


  1979

  Začetek gradnje novega gasilskega doma. Zbiranje donacij po celotnem sektorju gasilske zveze Rogašovci, ter sosednjih vasi Krašči, Gornji Črnci in Gerlinci.


  1980

  Gradnja gasilskega doma se je začela. Nabavljen je material in pričetek izkopa in prva plošča. 


  1981

  Gradnja gasilskega doma se nadaljuje. Vse se odvija na prostovoljni bazi in z donacijami.


  1983

  Gasilski dom je pod streho in dela se fasada.


  1985

  V gasilski dom se priklopi električna napeljava in priključi se vodovod.


  1986

  40 let – gasilskega društva, ter začetek obratovanja novega gasilskega doma, uradnega prevzema gasilskega doma ni bilo. 


  1988

  Gasilski dom dobi dokončno podobo,fasado in služi svojemu namenu. Prav tako pa se zbira denar za nakup orodnega vozila od GD Zgornja Korena znamke Fiat.


  1990

  Leta 1990 se je urejala okolica gasilskega doma, polaganje tlakovca, betoniranje škarpe in zasaditev cipres.


  1993

  Izvolitev novega vodstva:

  • predsednika Buček Franc
  • poveljnik Gomboc Anton
  • blagajnik Domjan Anton

  1996

  50. obletnica gasilskega društva. Prisostvovali tudi pobrateni društvi Zgornja Korena in Dubrova-Lovrenčan iz Hrvaške.


  1998

  Prevzem gasilskega prapora.


  1999

  Stari gasilski dom za prenovo (Gasilski dom pred obnovo).


  2000

  Stari gasilski dom v vasi dobil svojo novo podobo (Gasilski dom po obnovi).


  2001

  Izvolitev novega predsednika: Vidonja Milan

  Prav tako pa se nabavi več parov delovnih oblek.


  2006

  Prireditev ob 60. letnici gasilskega društva. Na občnem zboru sprejet sklep za nabavo novega orodnega vozila. V tem letu se izvede nabirka tudi za GZ Rogašovci za nakup prepotrebnega orodnega vozila. Na občnem zboru leta 2006:

  • predsednik: Haužar Tomaž
  • blagajnik: Zrim Marjan
  • predsednik nadzornega odbora: Buček Franc
  • poveljnik: Gomboc Anton

  2007

  Društvo je poplačalo vse obveznosti ob nabavi orodnega vozila GV-1 ter pripravilo proslavo ob prevzemu vozila. Udeležilo smo se v sektorju in izven, pionirji so se udeležili regijskega tekmovanja in tabora gasilske mladine.

  Na sliki spodaj pa gospa Erna Mencigar, glavna botra gasilskega vozila.

  Prevzem novega avtomobila


  2008

  Društvo je v letu 2008 opravilo naslednje naloge: Največja naloga je bila ureditev sanitarij v gasilskem domu in le te tudi ustrezno pokriti. Zamenjali smo tudi dotrajana vhodna vrata in okna. Občni zbor je na zasedanju, dne 10.02.2008, sprejel spremembe in dopolnitve statuta katerega smo, dne 08.09.2008 vpisali v register društev tako da se sedaj imenuje ,,Statut Prostovoljnega Gasilskega Društva Večeslavci.''

  Udeležili smo se tekmovanj v sektorju in izven, pionirji so se udeležili regijskega tekmovanja in tabora gasilske mladine.


  2009

  PGD Večeslavci so se udeležili tekmovanja GZ rogašovci in prepleskali notranjost in zunanjost gasilskega doma. Udeležili so se tekmovanj v sektorju in izven, pripravili kviz gasilske mladine GZ OR. Udeležili so se tabora gasilske mladine.


  2010

  PGD Večeslavci je prostovoljno združenje občanov, ki izpolnjuje pogoje po Zakonu o društvih in zakona o gasilstvu. Društvo razpolaga z gasilskim domom, gasilskim vozilom z pripadajočo opremo za reševanje. Udeležuje se gasilskih tekmovanj in proslav. PGD Večeslavci smo v letu 2010 nabavili nove delovne obleke in častne obleke. Udeležba na gasilskih tekmovanjih v sektorju in izven.


  2011

  Društvo je v letu 2011 opravilo:

  • Servis motorne brizgalne in vozila
  • uredilo in prepleskalo staro orodjarno
  • udeležili se tekmovanj in proslav sektorju in izven
  • pionirji so se udeležili tabora,kviza in orientacijskega tekmovanja.

  Cilj za leto 2012 je pomladitev gas. vrst, izobraževanje, nabava nujno potrebne opreme.


  2012

  Društvo je v letu 2012 opravilo naslednje naloge:

  • Servisiralo motorno vozilo
  • uredilo ogrevanje gasilskega doma na trda goriva in ne več na elektriko
  • udeležili smo se tekmovanj v sektorju in izven
  • pionirji so se udeležili regijskega tekmovanja v kvizu in orientaciji, ter nabora gasilske mladine Gasilske zveze občine Rogašovci.

  2013

  V letu smo se udeležili tabora gasilske mladine GZ OR v Izoli z dokaj velikim številom otrok in mentorjev.

  Udeležili smo se tekmovanj z člansko, mladinsko in pionirsko ekipo. Člani so se udeležili sektorskega tekmovanja v Serdici. Mladinci so se udeležili tekmovanja v Serdici in regijskega v Ižakovcih. Pionirji so se udeležili več tekmovanj in sicer orientacija občinsko v Serdici in regijsko v Negovi, vaja z vedrovko v Serdici, regijskega v Ižakovcih in kviza občinski v Serdici in regijskega v Murski Soboti.


  2014

  V društvo je v tem letu delovalo 11 pionirjev, 4 mladinci, 24 pripravnikov, 13 operativcev ter 25 ostalih članov, skupaj torej 77 članov.

  Leto 2014 pa je tudi zgodovinsko, saj se po desetletjih zatišja spet ustanovi ženska gasilska enota.

  Lansko leto smo sodelovali na štirih intervencijah:

  • naš član je sodeloval v ekipi gasilske zveze, ki je šla pomagat ob žledu
  • dvakrat pomoč ob poplavah
  • požar na gospodarskem objektu v Fikšincih.

  Udeležili smo se dveh vaj. Občinska vaja je bila v Fikšincih, kjer smo sodelovali z devetimi člani in pripravili vajo doma kjer smo sodelovali z šestnajstimi člani.


  2015

  V društvu je v tem letu delovalo 12 pionirjev, 8 mladincev, 28 pripravnikov, 14 operativcev in 24 ostalih članov. Gasilsko društvo je tako štelo 86 članov.

  Leto 2015 se je v Večeslavcih odvijalo tekmovanje GZ Rogašovci, na kateri smo sodelovali s štirimi enotami, dve pionirski, enota članov ter enota članic, ki je zasedla tretjo mesto in si s tem zagotovila udeležbo na regijskem tekmovanju v Ljutomeru.

  Tako se je enota članic v mesecu septembru udeležila regijskega tekmovanja, in zasedla dober uspeh. V mesecu požarne varnosti pa se je na domačiji Ferko v Večelsavcih izvedla vaja usposobljenosti gasilcev za GZ Rogašovci.

  V letu 2015 smo sodelovali na dveh intervencijah:

  • izvozili na travniški požar v Sotini
  • pomoč ob poplavah v Serdici

  Člani so se udeležili občinskega tekmovanja in tekmovanja v Serdici. Pionirji so se udeležili več tekmovanj in sicer, občinske vaje z vedrovko in regijskega, občinskega kviza in regijskega v kvizu. Pri nas je bilo izvedeno občinsko tekmovanje v orientaciji ….

  Priznanje na izbirnem regijskem gasilskem tekmovanju 2015

   Priznanje za doseženo 3.mesto

  Občinsko tekmovanje v Večeslavcih

   

 • KRONIKA GASILSKEGA DRUŠTVA VEČESLAVCI

  Gasilsko društvo Večeslavci je bilo ustanovljeno leta 1946 na pobudo tovarišev Ficko Antona in Rogan Avgusta. Samostojno je delovalo do leta 1964, ko se je priključilo gasilskemu društvu Pertoča z vso takrat razpoložljivo opremo. V letu 1970 je društvo na pobudo Ficko Antona ponovno začelo samostojno delovati. Istega leta je bila izvedena tudi nabiralna akcija, kajti edina oprema je bila ročna brizgalna. V društvu pa je bila prisotna močna volja in tako smo v letu 1971 kupili motorno brizgalno. Leta 1972 smo kupili 12 parov paradnih uniform. Z razvojem društva pa se je vse bolj kazala potreba po orodnem vozilu in tako smo leta 1975 iz lastnih sredstev društva kupili staro orodno vozilo. Leta 1976 smo v prostorih stare šole zgradili zasilno garažo za orodno vozilo. V naslednjih letih smo razvoj društva podkrepili z nabavo najnujnejše opreme za gašenje, torej cevi in razno orodje za udejstvovanje ob nesrečah in požarih. Kupili smo tudi 10 parov delovnih gasilskih oblek. čedalje bolj pa je v društvu zorela želja po izgradnji novega gasilskega doma in tako smo leta 1978 Krajevno skupnost Pertoča zaprosili za gradbeno parcelo. Naša prošnja je bila ugodno rešena in tako smo leta 1979 začeli z izgradnjo novega gasilskega doma. Gradnja je potekala s skupnim delom članov gasilskega društva ob podpori vseh vaščanov, Krajevne skupnosti Pertoča ter sosednjih vasi. Tako smo še isto leto lahko plačali opaže, gradbeno železo, gramoz, cement ter žaganje lesa za ostrešje katerega so prispevali vaščani. Leta 1980 smo kupili opeko za zidanje in še isto leto s skupnimi močmi in delom spravili nov gasilski dom pod streho. Leta 1981 smo začeli urejati notranje prostore pri čemer nam je pomagala KS Pertoča z nakupom oken. V letu 1983 nam je Občinska gasilska zveza nakazala sredstva za gradnjo. Tega leta smo tudi kupili terasne ploščice za tla v domu in tudi rabljeno orodno vozilo na Zg. Koreni. V naslednjem letu smo uredili sanitarije, kupili šank, ter 10 miz s klopmi. Leta 1985 smo napeljali vodo v dom, kupili pomivalno korito ter vitrino za kozarce in pokale. Od KS Pertoča pa smo dobili odtočne cevi. Leta 1986 je bila narejena fasada in žlebovi. V naslednjem letu pa smo kupili nove delovne obleke. Leta 1988 smo zabetonirali plesišče in kupili še nekaj delovnih oblek in ostalega potrebnega orodja. Stekla pa je tudi akcija za nakup novega orodnega vozila, kjer gre posebna zahvala G.D. Zg. Korena, ki nas je seznanilo z pogoji za nakup in uredilo vse formalnosti v tovarni TAM v Mariboru. Z nabiralno akcijo, ki je potekala v dvanajstih vaseh smo uspeli zbrati 2.660.200 DIN. Posebej pa so se izkazali tudi vaščani zaposleni v tujini. Tudi Občinska gasilska zveza je prispevala velik delež potrebnih denarnih sredstev. Vendar pa vsa zbrana sredstva še vedno niso zadostovala, zato so preostala denarna sredstva posodili posamezni člani gasilskega društva. Orodno vozilo je stalo takratnih 6 milijard DIN. Leta 1992 smo kupili še deset miz s klopmi za organizacijo raznih prireditev. V naslednjih letih pa smo pri razvoju društva posebno pozornost namenili usposabljanju podmladka društva in se tako danes po večletnem trudu ponašamo poleg članske desetine tudi z mladinsko desetino. Poleg tega pa smo začeli razmišljati tudi o posodobitvi opreme za gašenje in smo letos kupili novo sodobno motorno brizgalno. Polovico sredstev za nakup smo dobili od občine Rogašovci, ostalo polovico pa smo zbrali s pomočjo prostovoljnih prispevkov. Tako lahko ob 50-letnici ustanovitve ugotovimo, da je gasilsko društvo skozi vsa ta leta uspešno delovalo in se razvijalo ter tako prispevalo svoj delež tudi pri razvoju celotne vasi. Danes pa se že oziramo v prihodnost in tako smo začeli razmišljati o izgradnji dvorane, ki bi služila tako gasilskemu društvu kot tudi vsem krajanom vasi Večeslavci. Vsem, ki ste kakorkoli pripomogli pri ustanovitvi, razvoju in uspešnemu delovanju gasilskega društva, se ob tem jubileju najlepše zahvaljujemo. Večeslavci, 28.07.1996

  PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VEČESLAVCI 1946

  Ustanovitev gasilskega društva Večeslavci spada v dokaj pozen čas, čeprav je v tem delu goričkega gasilstvo organizirano delovalo v vsakem kraju. Kje so vzroki, da je do pobude o ustanovitvi društva prišlo šele leta 1946 ni znano. V kraju so namreč imeli ročno brizgalno tip F. Walser 200 litrov/min z letnico 1893, ni pa to datum nabave, vsekakor pa je nabava bila izvršena še pred 1. svetovno vojno. Bila je tudi uta za shrambo orodja. Za ispravnost tega orodja je skrbel vsakokratni župan. Na takrat gostih požarih pa so nastopali od župana določeni domačini, ki so bili vešči tega dela.

  Zaradi priprav je ustanovni zbor bil namesto v decembru 1946, sklican 15. januarja 1947. Tega zbora se je udeležilo 33 članov. Glavna pobudnika pa sta bila: Anton Ficko on Avgust Rogan.

  Na tem zboru je bilo izvoljeno naslednje vodstvo:

  predsednik Štefan Menciger
  poveljnik Alojz Ficko
  podpoveljnik Alojz Gjureč
  blagajnik Franc Madjar
  orodjar Franc Holsedl
  tajnik Alojz Recek

  Ob ustanovitvi je četa prevzela že omenjeno ročno brizgalno i ostalo opremo, cevi je bilo le 45 m. Formirana je bila desetina, ki je pričela z vadbo. V pomoč je četi bil poveljnik čete Pertoča in vodstvo okrajnega poveljstva v M. Soboti.

  Leta 1948 četa sprejme gasilska Pravila, se reorganizira v društvo in registrira pri Poverjeništvu za notranje zadeve Okraja M. Sobota.

  Leta 1950 je z odločbo Poverjeništva za notranje zadeve OLO M. Sobota društvo bilo priključeno k društvu Pertoča. V tem sestavu je uspešno delovalo vse do leta 1953. Prav v tem času so nabavili v društvu uniforme, tlačne cevi in uredili orodišče s postavitvijo stolpa. 

  Pri tem se je posebej izkazal Viljem Mekiš, v poveljevanju ga je nadomestil Jožef Mihalič, ki pa ni uspel društva obdržati. Društvo je seveda po krajšem času razpadlo. Del članstva se je priključil GD Pertoča in v tem sestavu so člani nekaj časa aktivno delovali, počasi pa je tudi ta aktivnost prenehala.

  Preteklo je dolgih 17 let, ko se je na pobudo Milana Vidonje društvo ponovno ustanovilo, oziroma nadaljevalo z že začetim delom.

  Na občnem zboru 6. januarja 1970 so izvolili vodstvo v sestavu:

  predsednik Herman Recek
  poveljnik Jože Mihalič
  podpoveljnik Milan Vidonja
  sekretar Jože Kerec
  blagajnik Viljem Mekiš
  sekretar operative Anton Recek

  Že naslednje leto društvo nabavi novo motorno brizgalno Rosenbauer 400lit/min s pripadajočo opremo in opremili tudi članstvo z delovnimi in svečanimi uniformami.

  V letu 1975 je sledila nabava rabljenega orodnega vozila Steyer v Zg. Ščavnici.

  Zaradi pomanjkanja prostorov so se v letu 1979 odločili za gradnjo gasilskega doma. Gradnja je trajala več let in dom je bil dokončno dograjen in predan svojemu namenu v letu 1989.

  Zaradi dotrajanosti orodnega vozila je moralo društvo nabaviti drugega. Kupili so rabljeno a še dobro ohranjeno orodno vozilo znamke FIAT pri društvu Zg. Korena.

  Temu je seveda sledilo novo orodno vozilo znamke TAM 80 T, ki še vedno služi svojemu namenu.

  Nabavili so tudi vrsto druge tehnične opreme.

  V kasnejših letih se je vodstvo nekajkrat zamenjalo. Predsedniško mesto so prevzeli tudi Franc Buček in Milan Vidonja, ki to funkcijo opravlja še sedaj. Operativno enoto pa sta vodila Anton Recek in Anton Gomboc, ki jo vodi še sedaj.

  Društvo je zlasti zadnja leta pod vodstvom Milana Vidonje skrbelo za vključevanje novega članstva, posebno skrb so posvečali naraščaju. Enako so skrbeli za strokovni kader in izpopolnjevanje opreme.

  Društvo vsa leta uspešno sodeluje z gasilci iz zamejstva.

  Društvo danes šteje 48 članov od tega 15 ustrezno usposobljenih operativcev (1 VGČ, 2GČ, 1 NGČ).

 • Prireditve

  Tekmovanja

  Novice

 • Trenutno še ni dodanih nobenih galerij.

 • PGD VEČESLAVCI
  Večeslavci 45
  9262 Rogašovci

  Matična številka: 5240735
  ID za DDV: 79893503
  TRR: IBAN SI56 0235 4001 7385 880 (NLB d.d.)

  Tomaž HAUŽAR, predsednik društva
  tel.: 041 913 416

  Marjan ZRIM, poveljnik društva
  tel.: 031 210 810

Gasilska zveza Rogašovci