• Facebook
  • Twitter
  • RSS

Dvoransko tekmovanje SSV 2014 / 2015

Tekmovanje v spajanju sesalnega voda, sezona 2014 / 2015

Dvoransko tekmovanje SSV 2014 / 2015

PGD PERTOČA  RAZPISUJE

 

3. GASILSKO TEKMOVANJE V SPAJANJU SESALNEGA VODA

OBČINE ROGAŠOVCI NA PERTOČI

 

Tekmovanje bo prvo izmed ŠESTIH, ki jih razpisuje

Gasilsko poveljstvo Pomurske regije, za 

PREHODNI POKAL POMURSKE REGIJE  ZA LETO 2014 / 2015

 

Tekmovanje bo v soboto, 06. 12. 2014,  ob  1800  v gasilsko vaškem domu na Pertoči.

 

Tekmovalni kategoriji:

-          ČLANI

-          ČLANICE

 

Dodatne točke na leta se ne upoštevajo.

 

Za vsako tekmovalno enoto tekmuje 6 članov: D, St, V-1, V-2, C-1, C-2.

Tekmovalec lahko v enem ciklusu tekmovanj (razpis) tekmuje le za eno PGD

 

V letu 2014 / 15  bo izvedenih 6 (šest)  tekmovanj, za končni rezultat šteje 5 (pet) .

 

Termini in lokacije tekmovanj:

  1.       06.12.2014 PGD Pertoča      GZ Rogašovci
  2.       10.01.2015 PGD Dolina        GZ  Lendava
  3.       24.01.2015 PGD Črenšovci  GZ Črenšovci
  4.       07.02.2015 PGD Skakovci    GZ Cankova
  5.       21.02.2015 PGD Križevci     GZ  Gor. Petrovci
  6.       14.03.2015 PGD Černelavci GZ M. Sobota

 

Tekmovalna disciplina: 

VAJA V SPAJANJU SESALNEGA VODA (Knjižica Pravila Gasilskih in gasilsko športnih tekmovalnih disciplin 2013).

 

Pomembno: Čas za pripravo ekip je v vseh krogih 1 (eno) minuto.

 

Tekmovanje bo izvedeno po Pravilih gasilske službe in Posebnih pravilih gasilske službe prostovoljnih gasilcev, v skladu z opisom tekmovalne discipline in razpisom pokalnega gasilskega tekmovanja v spajanju sesalnega voda.

 

Na posameznih pokalnih tekmovanjih se bo tekmovalo po sistemu izpadanja, na dveh vzporednih progah. Pred začetkom tekmovanja se bo izvedel žreb parov. Vsaka ekipa dela vajo dvakrat (enkratna eni progi, drugič na drugi). Upošteva se najboljši rezultat vaje.

 

Ekipa z boljšim rezultatom se direktno uvrsti vnaslednji krog tekmovanja.Določeno število enot (odvisno od števila prijavljenih enot) se uvrsti v naslednji krog tudipo času. Srečni poraženci za naslednji krog se določijo glede na izhodišče finala v katerem nastopata dve enoti (izhodišče 16, 8, 4, 2). Srečni poraženci se lahko tudi ponovijo, da dobimo potrebno izhodišče. V primeru, da je v prvem krogu neparno število enot, ekipa brez para ravno tako izvede dve vaji, za nadaljevalno tekmovanje se upošteva čas vaje. V primeru enakega najboljšega časa, se upošteva druga vaja. V vsakem naslednjem krogu se pomerita enota z najboljšim časom in enota z najslabšim časom (v primeru deset enot: 1. in 10., 2. in 9., 3. in 8.,…).

 

ŠTEVILO KROGOV IN ŠTEVILO  UDELEŽENCEV PO ČASU ZA VSAK NADALJNJI KROG

 

1. krog

2. krog

3. krog

4. krog

5. krog

6. krog

7. krog

8. krog

št. ekip

 

 

 

 

1. pol finale

2. pol finale

za 3. in 4. mesto

za 1. in 2. mesto

3

tekmuje vsaka ekipa z vsako, dve z najboljšima časoma gresta v finale

2

4

ekipi z najboljšima časoma gresta v finale, ostali za tretje in četrto mesto

2

2

6

 

 

 

3+1

2

2

2

2

8

 

 

4+2

3+1

2

2

2

2

10

 

 

5+3

4

2

2

2

2

12

 

 

6+2

4

2

2

2

2

14

 

 

7+1

4

2

2

2

2

16

 

8+4

6+2

4

2

2

2

2

18

 

9+7

8

4

2

2

2

2

20

 

10+6

8

4

2

2

2

2

22

 

11+5

8

4

2

2

2

2

24

 

12+4

8

4

2

2

2

2

26

 

13+3

8

4

2

2

2

2

28

 

14+2

8

4

2

2

2

2

30

 

15+1

8

4

2

2

2

2

32

16+8

12+4

8

4

2

2

2

2

34

17+7

12+4

8

4

2

2

2

2

36

18+6

12+4

8

4

2

2

2

2

38

19+5

12+4

8

4

2

2

2

2

40

20+12

16

8

4

2

2

2

2

42

21+11

16

8

4

2

2

2

2

44

22+10

16

8

4

2

2

2

2

46

23+9

16

8

4

2

2

2

2

48

24+8

16

8

4

2

2

2

2

50

25+7

16

8

4

2

2

2

2

 

 

Start bo za obe vzporedni progi skupen, povelje izda štarter »Enote, pripravite se; Pozor, zdaj!« ali je izdano preko ozvočenja. Povelje za start je objavljeno na spletni strani GZS.

 

Tekmovalne enote v posamezni kategoriji dobijo na vsakem tekmovanju naslednje število točk:

Vsaka enota že ob prvem nastopu prejme 1 točko. Za uvrstitev v vsak naslednji krog tekmovanja prejme enota zopet po 1 točko. Zmagovalna enota na vsakem tekmovanju dodatno prejme še 3 točke, drugo uvrščena enota dodatni 2 točki, tretje uvrščena enota pa dodatno 1 točko.

 

Tekmovalna enota, ki z 5.(petimi) najboljšimi rezultati na tekmovanjih zbere največje število točk, postane zmagovalec Pokalnega gasilskega tekmovanja v spajanju sesalnega voda za pokal Pomurske regije za leto 2014/15 Ob enakem številu točk na zaključku tekmovanja, je zmagovalec tista tekmovalna enota, ki ima več boljših končnih rezultatov posameznih tekmovanj v celotnem ciklusu pokalnega tekmovanja.

 

Zmagovalna enota celotnega ciklusa prejme prehodni pokal Pomurske gasilske regije. Druge tekmovalne enote, ki so sodelovale najmanj na polovici razpisanih pokalnih tekmovanj, pa prejmejo diplome.

Prehodni pokal prejme tekmovalna enota v trajno last, če ga osvoji trikrat zaporedoma, ali petkrat v presledkih.

 

Prijavljene tekmovalne enote se morajo po objavi razpisov posameznih organizatorjev prijaviti tudi vsakemu organizatorju pokalnega tekmovanja.

 

Za sodelovanje na pokalnem tekmovanju v spajanju sesalnega voda v letu 2014/15 je OBVEZEN VPIS ČLANOV V PROGRAM VULKAN IN IZDANA GASILSKA IZKAZNICA.

 

Prijavite se lahko pisno na naslov PGD Pertoča, po telefonu ali v elektronski obliki:

Prijave tel.:

Haužar Slavko          tel. 041 / 357 390

 

Prijave email.:

pgdpertoca@gmail.com

 

Prijave zbiramo do petka, 05. 12. 2014.

Lep pozdrav!

Upravni odbor  PGD Pertoča

Gasilska zveza Rogašovci