• Facebook
 • Twitter
 • RSS

Zgodovina 1999

Gasilska zveza
občine Rogašovci

ZAPIS - POROČILO

obeležitve 30 letnice sodelovanja med gasilci iz Prekmurja - Slovenije in gasilci Gradiščanske ( Burgenland ) - Avstrije, 16.oktobra 1999

1. Prireditev - proslavo in vajo je pripravil pripravljalni odbor:

 • g. Ernest EŐRY - predsednik Gasilske zveze Slovenije
 • g. Franc GOMBOC - častni regijski poveljnik
 • g. Janko HALB - župan občine Rogašovci
 • g. Stanislav GEDER - predsednik Gasilske zveze občine Rogašovci
 • g. Stanislav ŠTOTL - poveljnik Gasilske zveze občine Rogašovci
 • g. Simon KRANJEC - predsednik PGD Sotina

2. Prireditev je potekala v Vaško gasilskem domu v SOTINI. Sestavljena je bila iz dva dela. Prvi del je bila svečana proslava, drugi del pa reševalna vaja.

Na svečani proslavi so poleg gostov - slavnostnih govornikov nastopili še: mešani pevski zbor Rogašovci, pianist in flavtistka Ernest in Erna Lukač ter harmonikar Dejan Šinko.

Na vaji je bil prikaz gašenja gozdnega požara na državni meji - z obeh strani meje. Sodelovalo je 15 društev s Slovenske strani s 150 gasilci in 10 društev z Avstrijske strani. Na vaji je sodeloval tudi helikopter Slovenske vojske opremljen za gašenje požarov v naravi.
Vajo sta vodila s Slovenske strani poveljnik GZ občine Rogašovci g. Stanislav Štotl, z Avstrijske strani pa poveljnik g. Franz Kropf.

3. Prireditev je povezovala ga. Simona Špindler z radia Murski Val, prevajalec je bil g. Samuel Kuzmič iz Nuskove. Posneta je bila video kaseta, ki jo je posnel video studio SIGNAL.

4. Povabljeni gosti iz Slovenije:

 • g. Andrej Gerenčer - podpredsednik državnega zbora RS
 • g. Miran Bogataj - poveljnik Civilne zaščite RS
 • g. Bojan Ušeničnik - direktor Uprave za zaščito in reševanje RS
 • g. Ernest Eőry - predsednik Gasilske zveze Slovenije
 • g. Matjaž Klarič - poveljnik Gasilske zveze Slovenije
 • g. Janko Halb - župan občine Rogašovci
 • g. Franc Gomboc - častni regijski poveljnik
 • g. Rudi Cipot - direktor zavarovalnice Triglav OE M. Sobota ( pokrovitelj )
 • župani obmejnih občin
 • g. Jože Pintarič - regijski poveljnik
 • g. Aleksander Krpič - regijski poveljnik Civilne zaščite
 • g. Stanislav Geder - predsednik Gasilske zveze občine Rogašovci
 • g. Stanislav Štotl - poveljnik Gasilske zveze občine Rogašovci
 • predsedniki in poveljniki sosednjih Gasilskih zvez
 • g. Anton Kosi - vodja Uprave za obrambo izpostava M. Sobota
 • g. Slavko Horvat - direktor Carinarnice iz M. Sobote
 • g. Slavko Škerlak - predstavnik policije iz M. Sobote
 • g. Geza Farkaš - načelnik Upravne enote M. Sobota
 • g. Leopold Horvat - vodja policijskega okoliša Rogašovci
 • g. Martin Vereš - župnik iz Sv. Jurija
 • g. Štefan Flisar st. - častni podpoveljnik Gasilske zveze
 • g. Anton Holsedl iz Sv. Jurija
 • g. Janez Sever iz Polane
 • g. Ludvik Kočar od Grada
 • predsedniki PGD iz GZ občine Rogašovci

5. Povabljeni gosti iz Avstrije:

 • g. Karel Stix - deželni glavar dežele Burgenland ( Landeshauptman Karl Stix )
 • g. Manfred Seidl - predsednik gasilcev Avstrije ( Bundesfeuerwehrprasident Ing. Manfred Seidl )
 • Wilibald Stacherl in Wili Thomas - deželna poslanca ( Landtagsabgeordneter )
 • g. Hubert Janich - okrajni glavar Jenersdorfa ( Bezirkshauptmann HR. Dr. Hubert Janich )
 • župani iz okraja Jenersdorf ( Bűrgermeister der angrenzenden Gemeinden )
 • g. Hans Raschke - namestnik deželnega komandanta in okrajni poveljnik ( Bezirksfeuerwehrkommandant LBDS )
 • g. Franz Fischer - častni okrajni poveljnik ( Ehrenbezirksfeuerwehrkommandant )
 • poveljniki okraja Jenersdorf ( Feuerwehrkommandanten der angrenzenden Gemeinden )
 • major Manfred Tschank - predstavnik policije ( Gendarmerie )
 • inšpektor Alois Deutsch - predstavnik carine ( Zollwache )
 • g. Albert Kern - okrajni komandant gasilcev iz Steyermarka
 • g. Ervin Mihalicsh - Goritz
 • g. Vili Klonfar - Zieheldorf

6. Najvišja gasilska odlikovanja Avstrije so dobili začetniki sodelovanja ( 09.11.1969 )

 • g. Ernest Eőry
 • g. Franc Gomboc
 • g. Štefan Flisar st.

Odlikovanja je podelil deželni glavar Burgenlanda g. Karl Stix.

Okrajni poveljnik g. Heinz Rascke je podelil gasilska odlikovanja naslednjim:

 • Jožetu Pintariču
 • Janezu Severju
 • Jožetu Čerpnjaku
 • Antonu Holsedlu
 • Milanu Vidonji
 • Ludviku Kočarju

7. Predsednik in poveljnik GZS sta podelila odlikovanja:

 • g. Rudi Cipot - gasilsko odlikovanje l. st
 • g. Manfred Seidl - gasilsko odlikovanje l. st.
 • g. Heinz Raschke - plamenica l. st.
 • g. Franz Fischer - plamenica l. st.
 • g. Franz Kropf - plamenica l. st.
 • g. Gűnter Poglitch - plamenica l. st.
 • g. Anton Buhas - plamenica l. st
 • g. Gűnter Pock - plamenica l. st.
 • g. Edvard Windisch - plamenica l. st.

Po mnenju gasilcev in gostov, predvsem iz Avstrije je bila prireditev nepozabna. Organizacijski odbor si zasluži pohvalo.     (tukaj je galerija)

Oktober 1999

Zapisal:
Predsednik GZ občine Rogašovci
Stanislav GEDER

Gasilska zveza Rogašovci